Jednořadá válečková – válečky  jsou  vedeny  přírubami, které jsou součástí jednoho z kroužků. Čela válečků mají specifickou  konstrukci a kvalitu  povrchu,  v kombinaci  s otevřenou přírubou to  přispívá  ke zlepšenému mazání, nižšímu tření, a tedy i k nižší provozní teplotě. Vyrábějí se v provedení :

NU

NJ

NUP

N

Jednořadá válečková ložiska se používají pro uložení s velkým radiálním zatížením a velkým počtem otáček, nemohou přenášet axiální zatížení /mimo typu NUP/.