Sortiment

Jehlová ložiska

Jehlová ložiska jsou typem válečkových ložisek, která se vyznačují tenkými a válcovitými válečky nazývanými jehly. Tyto jehly jsou umístěny mezi vnějším a vnitřním kroužkem ložiska a slouží k přenosu zatížení mezi rotujícími nebo posouvajícími se částmi stroje.

Jehlová ložiska mají specifický design, který je optimalizován pro přenos vysokých radiálních zatížení. Díky tenkým jehlám mají tato ložiska vysokou kapacitu zatížení a jsou schopna snášet vysoké síly. Kvůli svému provedení jsou také poměrně kompaktní, což je výhodné při omezeném prostoru.

Jehlová ložiska se často používají v aplikacích, které vyžadují přesný a plynulý pohyb při vysokých zatíženích, jako jsou převody, převodovky, klikové hřídele, spojky, kolenní mechanismy a další. Také se často využívají v automobilovém průmyslu pro přenos sil ve spalovacích motorech.

Naše nabídka jehlových ložisek