Sortiment

Kuličková ložiska

Kuličková ložiska poskytují několik výhod. Jsou schopna snášet jak axiální, tak radiální zatížení, což znamená, že mohou přenášet sílu působící jak v ose ložiska, tak kolmo na ni. Díky malým třecím ztrátám umožňují plynulý a efektivní pohyb, což zvyšuje výkon a životnost stroje. Kuličková ložiska jsou také relativně odolná vůči otřesům a vibracím.

V naší nabídce naleznete ložiska: