Sortiment

Válečková ložiska

Válečková ložiska jsou typem ložisek, která se používají k přenosu zatížení mezi rotujícími nebo posouvajícími se částmi stroje. Jsou navržena s válečky, které se pohybují mezi vnějším a vnitřním kroužkem ložiska. Válečky mohou mít buď válcový nebo kuželový tvar, což určuje konkrétní typ válečkového ložiska.
Válečková ložiska mají několik výhod ve srovnání s kuličkovými ložisky. Díky většímu kontaktnímu povrchu mezi válečky a drážkami ve vnějším a vnitřním kroužku jsou schopna přenášet větší zatížení a lépe snášet vyšší síly. Toto je zvláště výhodné při aplikacích s vysokými axiálními nebo radiálními zatíženími.

Naše nabídka válečkových ložisek